Az oktatás célja: hangszeres képzésben már részt vett, alapvető zenei ismeretekkel rendelkező

tanulók népzenei szakirányú képzése, hagyományápolás.Olyan zenészek képzése a cél, akik

alkalmasakká válnak táncegyüttesek, gyermektánccsoportok, szakkörök kísérésére,

táncházi muzsikálásra. Képzési cél még a már meglévő zenekarok műhelyszerű, posztgraduális

továbbképzése.

 

Időtartama:  négy félév, félévenként 15 hét, heti négy közös, heti egyszer félóra egyéni foglalkozás.

 

A képzés módszerei:  előadás, hangzóanyag elemzés és lejegyzés, zenekari gyakorlatok, és  

egyéni hangszeres képzés.

 

 

I. félév

A hangszeres és a vokális népzene helye a folklórban, egymáshoz való viszonyuk.
Népzenei dialektusok. Táncrendek dialektusonként. Szokásdallamok és egyéb alkalomhoz
kötött hangszeres népzene. Egyetemes hangszer-osztályozási rendszer.

A nép hangszerei. Harmonizálási konvenciók a népzenében. Eltérések elemzése a harmonizálási
szokásokban, az egyes népzenei dialektusok összehasonlításával. A vonós banda. Rábaköz zenéje.
Rábaközi zene díszítésmódjai. Rábaközi zene kíséretmódjai. A rábaközi táncok.
Rábaköz folklórja, kapcsolódások a zenével. Dunántúl zenéje.

A Dunántúl táncai.

 

I. félév hangszeres gyakorlatai:

Rábaközi és dunántúli dallamok tanulása, kíséretének gyakorlása.

Zenekari gyakorlatok.

 

II. félév

Madocsai és bogyiszlói népzene, szokásdallamok. Kalotaszeg népzenéje és folklórja. Eltérések

elemzése a kalotaszegi dialektuson belül. Alkalomhoz kötött és szokásdallamok Kalotaszegen.

Méra népzenéje. Magyarlóna népzenéje. Inaktelke népzenéje. Kalotaszegi román népzene.

Kalotaszegi táncok kísérete. Kalotaszegi bandák. Szatmár népzenéje és folklórja. Szatmári bandák.

Szatmári táncok kísérete. Szatmári cigány népzene. A szatmári és szilágysági népzene összehasonlítása.

 

II. félév hangszeres gyakorlatai:

Kalotaszegi dallamok, és kíséretmódok gyakorlása. Harmonizálás a Kalotaszegi zenében.

Szatmári dallamok, és kíséretmódok tanulása.

Zenekari gyakorlatok.

 

III. félév

Mezőségi népzene. Középmezőség. Kíséretmódok a mezőségi népzenében. A brácsa és bőgő szerepe,

használatmódja. Mezőségi bandák. Szék népzenéje és folklórja. Táncház szervezési szokások.

A széki lakodalom hagyományai. A széki táncrend. Széki vokális népzene. Széki szokás és alkalomhoz

kötött dallamok. Bonchida népzenéje és folklórja. Bonchidai román népzene.

Magyarszovát népzenéje és folklórja.

 

III. félév hangszeres gyakorlatai:

Mezőségi dallamok tanulása, a brácsák vonásainak gyakorlása, egyhúros bőgőjátékmód gyakorlása.

Széki táncrend dallamainak tanulása. Díszítések gyakorlása, eltérések elemzése. Zenekari gyakorlatok.

 

IV. félév

Gyimes és Felcsík népzenéje, folklórja. Az ütőgardonok játéktechnikája. A gyimesi népzene rétegei.

A gyimesi táncrend és kísérete. A népzene lejegyzése. A partitúra leírás technikái. Székelyföld népzenéje

és folklórja. Eltérések a dialektuson belül. Vajdaszentivány népzenéje. Sófalva népzenéje.

Mezőkölpény és Marossárpatak népzenéje.

 

IV. félév hangszeres gyakorlatai:

A gyimesi játéktechnika. Gyimesi táncrend kíséretmódjai. Felcsíki dallamok tanulása.

Ütőgardon játéktechnikáinak gyakorlása. Székelyföldi dallamok tanulása, a brácsa vonástechnikája.

Zenekari gyakorlatok.

 

                                              

Vissza